Verdraaide organisaties


Verdraaide organisaties

Vertrekkend vanuit een eenvoudig schema werkt de auteur een concept uit om organisaties te vitaliseren.

Drie kernbegrippen:

De systeemwereld: een weergave van de leefwereld, ligt vast in regels en procedures. Zegt iets over het hier en nu in de leefwereld, maar kent het hier en nu niet

De leefwereld: het hier en nu, gaat over het feitelijk gedrag en alle inter en intra-persoonlijke dynamieken daarvan. In de leefwereld ontmoeten de uitvoerende professional en de klant elkaar.

De bedoeling: het ankerpunt waaraan op te hangen is wat in de systeem- en leefwereld gebeurt. Op organisatieniveau is er één formele bedoeling, het waartoe van de organisatie. Tegelijkertijd heeft ook ieder instrument of iedere handeling een bedoeling

De pijl staat voor de overheersende denkrichting, geeft aan welke de dominante cirkels zijn.

Het boekje is een pleidooi en een gids om de bedoeling als ankerpunt te benutten, en de systeemwereld te organiseren als ondersteuning van de leefwereld. Daarnaast wordt er ook beschreven hoe overheersing van de systeemwereld een negatieve impact heeft op al de aspecten van de organisatie en op de klant/cliënt.

De uitgewerkte ideeën sluiten aan bij de ideeën van Frederic Laloux, Ricardo Semler en Simon Sinek.

Het boekje is toegankelijk geschreven en kent een concrete uitwerking, zonder te verzanden in tips & trics. Absoluut inspirerend en bruikbaar voor iedereen die bezig is met organisatie-ontwikkeling. Een aanrader.

Groepsdruk: In tien stappen naar succesvol teamgedrag / Annemieke Figee & Léonie van Rijn


Het boek bestaat uit vier delen:

  • Een quickscan die je kan gebruiken om te diagnosticeren waar je team staat
  • De algemene wetten van groepen
    Vertrekkend vanuit het systeemdenken wordt de lezer meegenomen om de focus te verleggen van de individuele teamleden naar het gehele team en de interactie-patronen. Teamdynamiek wordt uitgewerkt met het idee van zichtbare en meer onzichtbare processen, met mechanismen die in groepen spelen en er worden drie kernbegrippen geïntroduceerd: (geschreven en ongeschreven regels, conformeren en groepsdruk) . Om teamdynamiek richting te geven wordt de meetlat voor het team geïntroduceerd.
  • Herkennen van groepsdruk
    Het observeren van individueel gedrag wordt als opstapje gebruikt voor het observeren van teamgedrag. Er is tevens uitgewerkt hoe je verder kan gaan dan het feitelijke, het waarneembare en je er toe komt om ongeschreven regels en groepsdruk te herkennen.
  • Stimuleren van succesvol teamgedrag
    Na een waarschuwing voor de meest gemaakte fouten wordt er stilgestaan bij veranderen en verandervaardigheden om dan een handleiding voor het ontwikkelen van teamdynamiek uit te werken.

De auteurs slagen er in om vanuit een brede achtergrond de complexiteit van teamdynamiek te herleiden tot een behapbaar verhaal. Het geheel biedt handvaten voor teamleiders om hun team in beweging te brengen. Er wordt zelfs een heuse handleiding voor teamontwikkeling uitgewerkt.

Voor mensen die vast zitten met hun team en geen oplossing meer zien biedt het boek zeker nieuwe perspectieven. De auteurs nemen je stap voor stap mee naar een nieuwe kijk op je team. Soms word je naar mijn aanvoelen iets te veel bij de hand gehouden, maar zeker een aanrader.