Missie & Visie


Missie


Vocabis wil referentie zijn met betrekking tot consultancy in de social profit. Vocabis specialiseert zich in volgende thema’s:

 • Organisatieontwikkeling
 • Leiderschap
 • Communicatie & samenwerking
 • Coaching

We doen dit door:

 • Het bieden van kwaliteitsvolle opleidingen
 • Het begeleiden van ontwikkelprocessen, zowel op organisatie, team als individueel niveau
 • Het volgen van ontwikkelingen rond onze thema’s en u hierover informeren
 • Eigen publicaties

Op deze manier wil vocabis wezenlijk bijdragen aan ontwikkeling van en in organisaties.

Visie


Bij Vocabis gaan we uit van:

 • Een systemische kijk waarbij besef van invloed en “hoe het ook zou kunnen zijn” inspiratie geven voor nieuwe perspectieven.
 • Een positief mensbeeld. 
 • Een visie op coachend leiderschap. We zien leiderschap op zijn best als een faciliterend gebeuren, complementair aan de uitvoerende functies.
 • Een visie op organisaties als menselijke constructies. Organisaties zijn krachtige constructies wanneer medewerkers, gebruikmakend van eigen kracht, eigenaarschap kunnen opnemen tav hun opdracht.
 • Een visie op samenwerking waarbij expliciteren van wederzijdse verwachtingen noodzakelijk is en conflicten kansen zijn.
 • Een visie op leren waarbij de kwaliteit van de verbindingen tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en leidinggevenden rechtstreeks evenredig is met de mogelijkheid tot leren.
 • Een visie op consultancy waarbij de interventies van de consultant gericht zijn op terug activering of verhoging van autonomie van de vraagsteller.

Oprichter Vocabis


Vocabis is opgericht door Michel Rosius in 2017.

Michel Rosius is gegradueerde in de orthopedagogie en systeemtherapeut. Hij was 24 jaar actief in de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector als hulpverlener en als beleidsverantwoordelijke. Tijdens deze periode was hij werkzaam in verschillende rollen; zowel als teamlid, als leidinggevende in het middenkader en als directeur van een organisatie met een honderdtal medewerkers. Vanuit opleiding en ervaring is hij erg geboeid in communicatie en interacties tussen mensen en hoe dit professioneel beïnvloed kan worden, zodat organisaties het verschil maken, zowel voor de cliënten als voor de medewerkers. 

Sedert 2008 werkt hij als consultant bij VOCA Training en Consult. Hij is hier vooral actief rond thema’s als coaching, leidinggeven, communicatie, samenwerking. Begeleiding van teams en van leidinggevenden (zowel in groep als in individuele coaching) is zijn actieterrein. Vanuit deze praktijk kwam steeds meer de organisatiecontext in beeld. Het begeleiden van organisaties in hun ontwikkeling werd steeds meer onderdeel van zijn praktijk.

 Het systemisch referentiekader is steeds een rode draad om ontwikkeling van individuele medewerker, team en organisatie te beïnvloeden. Vertrekpunt is steeds dat mensen en organisaties over krachten en talenten beschikken die tot oplossingen en groei leiden.