Begeleidingen


Het in beweging brengen van organisatiestructuren is vaak een complex proces. Voor het faciliteren van dit proces kan er beroep gedaan worden op Vocabis.
Lees meer
Soms zijn er in organisaties thema’s waar al veel energie in gestoken is, maar die toch steeds weer opduiken. Het kan dan nuttig zijn een externe procesbegeleider aan te trekken.
Lees meer
Hier begeleiden we je team met behulp van sculpting om een uitdagend toekomstbeeld te creëren, samenwerking in je team een krachtig impuls te geven...
Lees meer