Teambegeleiding


Ooit al eens volgende situaties tegengekomen?

 • Je team draait wel maar toch. Als jullie samen gaan eten is het best gezellig maar op de werkplek komt het toch niet echt op dreef. Dezelfde discussies duiken geregeld op.
   
 • je team zit in de knel. Je hebt al allerlei acties geprobeerd maar het blijft vechten tegen de bierkaai.
   
 • In je team zitten taboes
   
 • Sinds het vertrek van 1 teamlid komt het team niet meer op dreef.
   
 • Je bent nieuwe leidinggevende van een reeds lang bestaand team. Het lukt niet echt om verbinding te maken. Je wordt niet echt aanvaard.
   
 • Het lijkt wel of er een generatiekloof is in je team. De anciens en de nieuwe, steeds weer discussie..
   
 • Op de vergadering wordt altijd over de cliënten gesproken, nooit over samenwerking. Maar in de wandelgangen…
   
 • We maken wel afspraken maar telkens weer…
   
 • Het zit potvast. Er wordt nog nauwelijks met elkaar gesproken. En als er gesproken wordt escaleert het.


Herken je één van deze situaties en ben je op zoek naar een goede input.

We ontwikkelden hiertoe de methodiek van sculpting als instrument om teams te begeleiden. Deze methodiek is een krachtig instrument om op één dag:

 • Met je team een uitdagend toekomstbeeld te creëren
   
 • Met je team acties uit te werken die van dit beeld realiteit maken
   
 • De samenwerking in je team een krachtig impuls te geven
   
 • Iedereen tools te geven om zijn/haar eigen invloed constructief in te zetten
   
 • De krachten van het team te mobiliseren
   
 • Alternatieve mogelijkheden te creëren voor het huidig team functioneren

 

Geïnteresseerd? Contacteer ons!