Procesbegeleiding


Er kunnen voor organisaties verschillende redenen zijn om een externe procesbegeleider aan te trekken:

  • Als vervolg op een opleiding. De ervaring leert dat het enthousiasme dat tijdens opleidingen ontstaat nogal eens verdwijnt in de dagelijkse hectiek. In functie van implementatie kan het helpend zijn om via een mengvorm intervisie/supervisie het inhoudelijk thema verder uit te diepen. Vertrekkende vanuit ervaringen van de deelnemers, wordt er samen nagedacht over mogelijkheden. De procesbegeleider faciliteert het leerproces en brengt inhoudelijke input in waar nodig.

  • Soms zijn er in organisaties thema’s waar al veel energie in gestoken is, maar die toch steeds weer opduiken. Het kan dan nuttig zijn een externe procesbegeleider aan te trekken. De externe procesbegeleider heeft de rol van coach. De groep blijft eigenaar van de inhoud, de coach daagt het denken uit. De coach doet interventies waardoor de groep de eigen patronen en eigen mentale modellen helder krijgt. Zo kunnen er nieuwe keuzes gemaakt worden.

  • ……..

Voor eender welk dilemma kan je contact nemen met vocabis. We kijken samen of wij een meerwaarde kunnen betekenen in jullie ontwikkeling.

Geïnteresseerd? Contacteer ons!