Organisatieontwikkeling


We beschouwen de structuur van een organisatie als gestolde organisatiecultuur. Een cultuur die zich ontwikkelt binnen de tijdsgeest.

We zien vandaag de dag veel organisaties wiens structuren nog gebouwd zijn volgens de principes van het industrieel tijdperk. Schaalvergroting, tal van beheerssystemen en een grote bovenlaag om dit alles te managen zijn typerend voor deze wijze van organiseren.

Deze wijze van organiseren brengt een aantal problemen mee binnen de hedendaagse context. We noemen er enkele:

  • Wendbaarheid: in een steeds veranderende omgeving hebben organisaties nood aan een groot aanpassingsvermogen. Sterke structuren zitten dit vaak in de weg.

  • Systeemstarheid: de grote aandacht voor beheerssystemen maakt dat deze in plaats van middel doel worden. De opdracht van de organisatie raakt uit beeld.

  • Beperking in het handelingsvermogen: de grote bovenlaag zuigt als het ware tal van bevoegdheden naar boven. De uitvoerende functies missen daardoor de bevoegdheden om noodzakelijke of gewenste acties te kunnen opzetten.

Er zijn steeds meer verhalen van nieuw organiseren. Zelfsturende teams, holacracy, de ideeën van Semler enz. Gemeenschappelijk in deze concepten is het terug binding maken met de ziel van de organisatie en de structuren aanpassen zodat medewerkers eigenaarschap kunnen opnemen.

Het in beweging brengen van organisatiestructuren is vaak een complex proces. Voor het faciliteren van dit proces kan er beroep gedaan worden op Vocabis.

Geïnteresseerd? Contacteer ons!