Vergaderhygiëne


Hoe zit het met de vergaderingen in je organisatie? Leveren ze energie en oplossingen of?....

  • Zie je steeds dezelfde discussies terugkeren?

  • Zie je steeds dezelfde mensen spreken en steeds dezelfde mensen zwijgen?

  • Is er een onhaalbare agenda?

  • Zijn er besprekingen zonder echte besluiten?

  • Verdwijnt de energie tijdens de vergadering?

  • Moet de voorzitter sleuren aan de vergadering?

  • Worden vergaderingen onderuit gehaald in de wandelgangen?

  • ….

Wil je dat je vergaderingen rendabel zijn dan is deze opleiding iets voor jullie organisatie. In deze opleiding nemen we vergader-technische aspecten mee. Maar meer dan dat; we kijken naar de condities die een voorzitter kan creëren om de vergadering tot een inspirerend gebeuren te maken en welke interventies de deelnemers tot gewenst vergadergedrag brengen.

Je kan ervoor kiezen om deze opleiding aan te bieden aan iedereen die de voorzittersrol in vergaderingen moet opnemen of aan een groep die structureel met elkaar moet vergaderen.

Geïnteresseerd? Contacteer ons!