Conflict coaching


Samenwerking is gebaat bij conflicten… indien ze benut worden.

We zien in veel organisaties de tendens om conflicten uit de weg te gaan of toe te dekken. Dit leidt veelal tot missen van groeikansen voor organisatie en medewerkers maar ook vaak tot escalaties. Deze escalaties vergroten de angst voor conflicten waardoor de tendens tot conflict vermijdend gedrag versterkt wordt.

In deze opleiding gaan we in op hoe conflicten coachen. Hiertoe gaan we zowel in op visie op conflictmanagement en op het ontwikkelen van coaching vaardigheden in functie van het coachen van conflicten. We verbinden conflictmanagement met visie op leiderschap. Op interactieve wijze werken we de coaching principes en de escalatietrap van Glasl uit. Er wordt voorzien in gelegenheid tot oefenen.

Voorwaarde

Deze module kan gevolgd worden ter verdieping na de basis opleiding coachend leiderschap.

Doelgroep

leidinggevenden

Builds on


Leiderschap is een belangrijk organisatiethema. Om te komen tot een coherente visie op leiderschap in jouw organisatie, om je leidinggevenden inzichten te bieden mbt leiderschap en om je leidinggevenden de kans te geven hun leidinggevende vaardigheden te ontwikkelen...
Lees meer

Geïnteresseerd? Contacteer ons!