Basic leiderschap


Leiderschap is een belangrijk organisatiethema. Om te komen tot een coherente visie op leiderschap in jouw organisatie, om je leidinggevenden inzichten te bieden mbt leiderschap en om je leidinggevenden de kans te geven hun leidinggevende vaardigheden te ontwikkelen bieden we de opleiding leidinggeven, the basics aan:

Aan bod komen:

  • De complementaire rol van leidinggevenden
  • Leiderschap beweegt op de balans aansturen en ondersteunen
  • Het creëren van kaders door heldere outputverwachting
  • Het belang van eigenaarschap
  • Professionele communicatie en feedback
  • Situationeel leidinggeven
  • Ontwikkeling van medewerkers

Naast deze kaders bieden we de gelegenheid om eigen ervaringen als leidinggevende te gebruiken in het integreren van deze kaders. Tevens wordt er voorzien in oefenen van leiderschapsvaardigheden.

Na de opleiding hebben de deelnemers zicht op hun eigen kracht als leidinggevende en acties ontworpen ter ontwikkeling van hun leiderschap

Voorwaarde

al de leidinggevenden van de organisatie nemen deel aan de opleiding

Additional modules


Coaching richt zich op het terug activeren van de zelfsturing. Coaching daagt medewerkers uit om eigen mentale modellen te ontwikkelen en ondersteunt medewerkers tot groei.
Lees meer
In deze opleiding verschaffen we je inzichten in de dynamieken waar teams mee te maken hebben.
Lees meer
In deze opleiding gaan we in op hoe conflicten coachen. Hiertoe gaan we zowel in op visie op conflictmanagement en op het ontwikkelen van coaching vaardigheden in functie van het coachen van conflicten.
Lees meer

Geïnteresseerd? Contacteer ons!